Cardinal Theme

معرفی گروه

معرفی گروه هتلداری دانشگاه علم و فرهنگ

با عنایت به قانون توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور نظر به اهمیت ویژه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در کسب درآمدهای غیرنفتی و ارتقای سطح تفاهم بین ملت‌ها و تحکیم مبانی وحدت ملی در کشور و ارایه شناختی اصولی از جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن به جهانیان و نقش اساسی و مهم آموزش در تحقق این اهداف و همچنین در راستای اجرای مصوبه سیصدمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اعطای مجوز تأسیس مرکز آموزش عالی ایرانگردی و جهانگردی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته هتلداری تهیه وتدوین گردید.

نقش و کارایی‌های فارغ‌التحصیلان

فارغ‌التحصیلان رشته مذکور قادر خواهند بود در کلیه زمینه‌های تخصصی صنعت هتلداری مانند آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های حمل و نقل هوایی، واحدهای پذیرایی و اقامتی، مؤسسات ملی و جهانی جهانگردی و سایر مشاغل مرتبط با این قبیل امور فعالیت نمایند.

توضیح اینکه نظر به ضرورت تسلط دانشجویان به زبان دوم، یکی از زبان‌های فرانسه، آلمانی، عربی به عنوان زبان دوم در نظر گرفته شده است.